Λαμία – LPG Integral Cellu M6

21 Μαΐου 2019

Λαμία - LPG Integral Cellu M6

Λαμία – Μια πλήρως φυσική, απολύτως ανώδυνη και υπέρ αποτελεσματική μέθοδος.
Η κλινικώς τεκμηριωμένη και ευρέως διαδεδομένη τεχνική συνδυασμού μηχανικής προσομοίωσης της χειρομάλαξης και αναρρόφησης βρίσκει την κορυφαία πρακτική εφαρμογή της στο LPG Integral Cellu M6.